Alapfogalmak

Aktív forgalmazó munkatárs: az a munkatárs, aki egy adott naptári hónapban pontértéket (PÉ) jelentő vásárlással rendelkezik

Alsóhálózatod: minden olyan munkatárs, aki Neked köszönhetően lett hálózati tag, illetve az általuk hozott további munkatársak

Bővítési alap: Azok között osztható szét tekintet nélkül a karrierszintre, akik az adott hónapban személyes munkájukkal is bővítették a hálózatot, azaz van (legalább egy) közvetlen belépőjük. Ennek összege minden esetben függ a cég aktuális havi forgalmától, az új csatlakozók számától és az általuk generált pontértéktől. A bővítési alapba az első 5 belépő pontjai számítanak be egyenként 500 PÉ értékhatárig a belépés hónapjában, valamint az azt követő maximum három hónapban. Feltétele: 1-es szinten legalább 1, további szinteken 200 PÉ saját forgalom.

Havi csoport forgalmad: a Te alsóhálózatodban lévő összes tag által, egy adott hónapban vásárolt termékek pontértékének (PÉ) összege

Differencia bónusz: az a bónusz, amely egy munkatárs karrierszintje és az alsóhálózatában lévő tagok ennél alacsonyabb karrierszintje közötti differenciaként kerül kifizetésre a hónap végén. Azok után az ágak (munkatársak után), amelyek azonos karrierszinten vannak, nem jár differencia bónusz. A differencia bónusz feltétele 200 PÉ saját forgalom az adott hónapban.

Hálózatfejlesztési bónusz (14%): a cég összes havi forgalmának 14 százaléka, amelyet egy adott hónapban a minôsült Hálózatvezetô, illetve Hálózatigazgató szintű forgalmazóknak fizetnek, akiknek az alsóhálózatában van legalább egy minősült Hálózatvezető vagy Hálózatigazgató.

Hálózatigazgató (HIG): az a munkatárs, akinek legalább nyolc, első generációs hálózatvezetői ága van.

Hálózatvezető (HV): az a munkatárs, három egymást követő hónapban 4.000 PÉ lefedetlen összes forgalmat teljesített.

Hálózatvezetői alap: a cég összes havi forgalmának 4%-a, amelyből az adott hónapban minősült HV és HIG szintű munkatársak részesülnek a szabályzatban meghatározottak szerinti felosztásban.

Karrier-szint: a munkatársat a szabályzat szerinti, teljesítménye alapján megillető szint.
Kvalifikációs hónap: az a naptári hónap, amelyben a munkatárs eléri a magasabb szintre lépéshez szükséges teljesítményt.

Lefedetlen csoport forgalom HV jutalékhoz: a HV minősítést elért munkatárs lefedett csoport forgalmán kívül elért összes PÉ-je (saját + maradék csoport)

Lefedetlen forgalom minősüléshez: A 6., illetve a HV szintre történő minősüléshez szükséges 4000 pont (saját+csoport) forgalom egy adott hónapban. Ha az adott hónapban a munkatárs alsóhálózatában mások is minősülnek a fenti karrier szintek valamelyikére 4000 pontos forgalommal, az ő pontjaik lefedettnek számítanak és a minősülésbe nem számíthatók be.

Lefedett csoport forgalom HV jutalékhoz: ha egy, a HV szintet elért munkatárs alsóhálózatában van egy másik Hálózatvezető, az ő összes (saját+csoport) PÉ forgalma NEM számít be a felette lévő HV csoport forgalmába. Abban az esetben, ha egy adott hónapban egy HV, a 200 PÉ egyéni forgalmat sem éri el, az összes PÉ-je (saját+csoport) hozzáadódik a fölötte álló HV csoport forgalmához.

Minősült HV, illetve HIG: az a HV, illetve HIG, akinek egy adott hónapban legalább 4.000 PÉ lefedetlen forgalma van.

Nem minősült HV, illetve HIG: aki egy adott hónapban a 4.000 PÉ lefedetlen forgalmat nem éri el.

Jutalék alap: a cég havi forgalmának a munkatársak felé kifizetendő jutalék összegének alapja. Kiszámítása: pontérték×200

Összes forgalom: a munkatárs saját és csoport forgalma egy adott hónapban

Pontérték (PÉ): minden termék rendelkezik egy meghatározott pontértékkel, amely a forgalmazók egyéni, csoport és összes forgalmának kimutatására szolgál, valamint a jutalékkiszámítás alapját képezi. A pontértékben (PÉ) előírt teljesítmények képezik továbbá a marketing tervben rögzített kedvezmények és juttatások alapját.
Saját forgalom: a munkatárs által egy adott hónapban saját nevén vásárolt termékek PÉ összege.

Szponzori vonal: a Szponzorodból, az Ő szponzorából, annak szponzorából, stb. álló lánc.